Certificarea documentelor dvs. de afaceri

nu a fost niciodată atât de simplă, economică și sigură

LiveConsent oferă un serviciu de sigiliu electronic și marcă temporală calificată, conform regulamentului eIDAS al Uniunii Europene.

Conformitatea cu cerințele prevăzute la articolele: 35, 38, 39, 41 și 42 din Regulamentul 910/2014 (eIDAS)

Un sigiliu electronic calificat este utilizat pentru gestionarea cu valoare probantă a fluxurilor de ieșire și de intrare ale documentelor electronice dematerializate.

Facturile clienților

Fișele de plată

Atestate

Mandate

Contracte

Copii conforme

Securitate și interoperabilitate ridicate

PDF Advanced Electronic Signatures with Long Term Validation

PAdES LTV – ETSI EN 319 142

Interfață în modul batch (SFTP) sau API pentru servicii web (REST)

Marcare temporală calificată

RFC3161

Protecția cheilor de semnătură și a operațiunilor criptografice sensibile prin HSM (Hardware Security Modules)

FIPS 140-2 nivel 3, Common Criteria EAL4+, certificat eIDAS
coding-API-signature-screen

Économies immédiates pour vos flux documentaires dits „sortants”
Sécurité et conformité accrues par rapport aux processus documentaires papier

Documentele dvs. sunt 100% electronice și securizate: economie imediată și eco-responsabilă

Mai multă securitate și conformitate comparativ cu procesarea documentelor pe suport hârtie.

Aplicați semnătura electronică în calitate de entitate juridică folosind un serviciu de ‘sigiliu electronic’, pentru a asigura autenticitatea, valoarea juridică a documentelor dumneavoastră comerciale dematerializate.

Fie că sunteți o companie, asociație, organism privat sau public, sigiliul electronic vă permite să autentificați digital documentele electronice pentru a le conferi valoarea unui original digital. Astfel, fiecare document electronic autentificat emis de organizația dumneavoastră este protejat împotriva oricărei contestații privind integritatea sau originea sa și poate înlocui echivalentul său pe hârtie. Este, de asemenea, o modalitate eficientă de combatere a fraudei cu documente pe termen lung.

Cu ajutorul serviciului de sigiliu electronic, puteți dematerializa și simplifica procesele de gestionare a documentelor de ieșire, de la un capăt la altul, cum ar fi facturile pentru clienți, cu o securitate sporită în comparație cu fluxurile de documente pe hârtie sau hibride (hârtie și scanare).

Cer Certificând electronic între 500 și 100.000 de documente pe lună, cu o disponibilitate ridicată, sigiliul dumneavoastră electronic este conceput pentru a se adapta chiar și la cele mai mari volume de lucru. Procesarea automată a unor cantități mari de documente electronice generează economii imediate și de durată în ceea ce privește consumul de hârtie, spațiul de stocare sau alte costuri logistice, cum ar fi tipărirea, distribuirea documentelor sau scanarea. Sigiliul digital accelerează și eficientizează fluxul de documente de afaceri ‘de ieșire’, constituind parte a unei abordări ecologice și rentabile.

Semnătura dumneavoastră electronică recunoscută

Pentru fiecare semnătură electronică corporativă pe care serviciul o utilizează:

✓ Un certificat calificat eliberat în numele companiei-cliente
✓ O marcă temporală calificată

Eliberate de o autoritate de certificare inclusă în lista de încredere a Uniunii Europene.

Dacă sunteți responsabil pentru un proiect de dematerializare a documentelor cu valoare probatorie în cadrul companiei dumneavoastră, putem să vă ajutăm.
Dacă sunteți responsabil pentru un proiect de dematerializare a documentelor cu valoare probatorie în cadrul companiei dumneavoastră, putem să vă ajutăm.

Infrastructura de servicii

Infrastructură cu sediul în Franța

Infrastructură franceză privată și securizată, cu două centre de date, situată în regiunea Parisului

Arhitectura de înaltă disponibilitate

Arhitectură robustă pentru o disponibilitate ridicată a serviciului, găzduită la ECRITEL

Monitorizarea transparentă, în timp real, a stării rețelei

https://status.liveconsent.com/

Au încredere în noi

Aveți o întrebare? Nu ezitați să ne contactați

ContactForm - Éditeur (API)

ContactForm - Éditeur (API)