Mentiuni legale

Identificarea editorului

Site-ul LiveConsent (denumit în continuare „Site-ul”), accesibil la adresa https://www.liveconsent.com, este publicat de către compania:

LIVECONSENT SAS (denumit în continuare „LiveConsent”), cu un capital de 20 000 euro, având sediul social la 43 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt, Franța, reprezentată de Claudiu Sirbu în calitate de președinte, înregistrată în registrul comerțului de la Versailles sub numărul 853 223 535.

 

Nr. TVA intracomunitar: FR85 853223535

Adresă de email: contact@liveconsent.com

Număr de telefon : +33 1 84 27 08 70

 

LiveConsent este un operator francez de servicii digitale de încredere, care are ca scop simplificarea, organizarea și automatizarea consimțământului între părți, proceselor de semnare a angajamentelor contractuale, monitorizarea și arhivarea acestor angajamente.

Platforma de servicii LiveConsent (denumită în continuare „Platforma”) este accesibilă la adresa: https://app.liveconsent.com/.

 

Hébergement

Site-ul este găzduit în Franța, https://aws.amazon.com/fr/local/france/paris/ de către AMAZON WEB SERVICES EMEA, cu sediul social situat la 38 avenue John F.Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Platforma este găzduită și menținută în condiții operaționale în Franța de către Almetis, https://www.almetis.com/fr/, cu sediul social situat la 43 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt, pe infrastructura lor privată și securizată dual-datacenter situată în regiunea Ile de France, în datacenter-urile companiei Ecritel, https://www.ecritel.fr/fr/, cu sediul social situat la 84, rue Villeneuve 92110 Clichy, Franța.

 

Colectare de date personale

Conform prevederilor legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată, privind informatica, fișierele și libertățile, utilizatorul este informat că LiveConsent colectează și procesează date personale la momentul conectării la site-ul sau platforma LiveConsent.

Datele colectate servesc în principal la punerea la dispoziție a Platformei, la optimizarea și securizarea acesteia, pentru a oferi utilizatorilor un serviciu de cea mai bună calitate posibilă. LiveConsent poate colecta date suplimentare pentru a permite buna desfășurare a contractelor comerciale încheiate prin intermediul Platformei cu utilizatorul.

Utilizatorul este informat că are dreptul de a accesa, interoga, modifica și șterge informațiile care îl privesc, de a le exercita oricând la LiveConsent direct pe Site, prin poștă la adresa 43 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt, Franța sau prin e-mail la adresa contact@liveconsent.com.

Informațiile colectate pot fi împărtășite terților rezidenți în Uniunea Europeană în următoarele cazuri:

  • Când utilizatorul publică într-o zonă de comentarii informații accesibile publicului;
  • Când utilizatorul consimte în mod expres;
  • Când legea o cere sau pentru a coopera la o investigație judiciară la cererea expresă a unei autorități publice;
  • Pentru desfășurarea unor servicii comerciale pentru care este necesară cooperarea unui terț, în special în cazul în care Editorul alege să subcontracteze unele dintre serviciile sale prin intermediul Serviciilor Terțe.

Atunci când anumite informații sunt obligatorii pentru a avea acces la anumite funcționalități ale Site-ului, LiveConsent va indica acest caracter obligatoriu la momentul introducerii datelor.

Datele personale colectate vor fi păstrate numai pentru a permite utilizarea corectă a Site-ului, pentru a preveni fraudele și abuzurile și pentru a îndeplini obligațiile legale și reglementare ale LiveConsent privind gestionarea Site-ului.

Politica noastră de confidențialitate poate fi consultată la adresa: https://www.liveconsent.com/politique-de-confidentialite/.

 

Cookies

Site-ul poate utiliza tehnologia „cookies”, așa cum este definită de CNIL în felul următor:

Un „cookie” este o serie de informații, de obicei de dimensiuni mici și identificate prin nume, care poate fi transmisă browser-ului dvs. de către un site web la care sunteți conectat. Browser-ul web îl va păstra pentru o anumită perioadă de timp și îl va retrimite la server … „.

Informație preluată de pe site-ul oficial CNIL (https://www.cnil.fr/fr/glossaire)

Aceste cookie-uri au ca scop facilitarea navigării utilizatorului și îmbunătățirea calității serviciului oferit prin colectarea de informații statistice și referitoare la trafic.

Utilizarea acestor cookie-uri este adusă la cunoștința utilizatorului printr-un banner care îi solicită consimțământul. Dacă utilizatorul își dă consimțământul, acesta este considerat valabil pentru o durată maximă de 13 (treisprezece) luni.

Dacă utilizatorul nu este de acord cu utilizarea cookie-urilor, LiveConsent nu îi poate garanta o experiență optimă pe Site.

Cookie-urile următoare sunt utilizate pe Site: Google Analytics.

 

Respectarea proprietății intelectuale

Toate mărcile, fotografiile, texte, comentariile, ilustrațiile, imaginile animate sau statice, secvențele video, sunetele, precum și toate aplicațiile informatice care ar putea fi utilizate pentru a face site-ul să funcționeze și în general toate elementele reproduse sau utilizate pe site sunt protejate de legile în vigoare privind proprietatea intelectuală.

Acestea sunt proprietatea integrală a LiveConsent sau a partenerilor săi, cu excepția mențiunilor speciale. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau adaptare, sub orice formă, a tuturor sau a unei părți din aceste elemente, inclusiv a aplicațiilor informatice, fără acordul prealabil și scris al LiveConsent, sunt strict interzise. Faptul că LiveConsent nu inițiază o procedură la momentul luării cunoștință a acestor utilizări neautorizate nu constituie acceptarea utilizărilor respective și renunțarea la urmărirea lor.

Se permite doar utilizarea pentru uz personal într-un cerc de familie, iar orice altă utilizare constituie o încălcare a drepturilor de autor și/sau o încălcare a drepturilor conexe, sancționată de Codul proprietății intelectuale.

Reproducerea totală sau parțială a acestui conținut necesită acordul prealabil al LiveConsent sau al titularului drepturilor asupra acestui conținut.

 

Link-uri hipertext

Site-ul poate conține link-uri hipertext care dau acces la alte site-uri web editate și gestionate de terțe părți, și nu de LiveConsent. LiveConsent nu poate fi făcută direct sau indirect responsabilă în cazul în care aceste site-uri terțe nu respectă dispozițiile legale.

Crearea de link-uri hipertext către Site poate fi efectuată numai cu acordul scris și prealabil al LiveConsent.

Doriți să aflați mai multe?

Doriți să aflați mai multe?