Ai o întrebare? Avem răspunsurile

Înapoi la index

Ce este o semnătură electronică ?


Semnătura electronică (sau semnătura digitală) reprezintă acordul unei persoane pe un document electronic.

LiveConsent aplică o semnătură digitală și o amprentă de timp securizată pentru fiecare document prelucrat. Semnătura LiveConsent respectă regulamentul UE nr. 910/2014 „eIDAS”.

LiveConsent utilizează un tip de semnătură electronică avansată care respectă articolul 26 din Regulamentul eIDAS.

Articolul 26 – Cerințe privind semnăturile electronice avansate:
O semnătură electronică avansată trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
1. este legată numai de semnatar;
2. este capabilă să identifice semnatarul;
3. este creată folosind date de creare a semnăturilor electronice pe care semnatarul le poate folosi avînd un grad ridicat de siguranță, sub controlul exclusiv;
4. este legată de datele semnate cu acesta, astfel încât orice modificare ulterioară a datelor să poată fi idetectată.